Co warto wiedzieć o kredycie gotówkowym?

Kredyt gotówkowy – większość z nas wie, co oznacza to pojęcie. Co jeszcze warto wiedzieć o kredycie gotówkowym?

Jest kilka pojęć, które są związane z kredytem gotówkowym. Przed staraniem się o kredyt warto je poznać. Zacznijmy od zdolności kredytowej. Zdolność kredytowa to nic innego, jak możliwość zaciągnięcia zobowiązania w terminie określonym przez umowę kredytową. Zdolność kredytowa jest kluczowa podczas udzielania kredytu. To na jej podstawie bank udziela kredytu o określonej kwocie. Bank musi być pewny tego, że kredytobiorca wywiąże się ze spłaty w terminie. Kredytobiorca w ten sposób dowie się także, jakie ma możliwości finansowe. Dzięki rzetelnie przeprowadzonej prognozie zdolności kredytowej będziemy wiedzieli, na ile nas stać. Na jakiej podstawie obliczana jest zdolność kredytowa? Zdolność kredytowa jest obliczana na podstawie różnicy pomiędzy dochodami netto i stałymi wydatkami pożyczkobiorcy. Bank sprawdza w ten sposób, czy to, co nam pozostanie jest wystarczające na spłatę kredytu. Kolejne pojęcie związane z kredytem gotówkowym to zabezpieczenie pożyczki bankowej. Banki, które pożyczają nam duże kwoty, chcą być pewne, że będzie nas stać na spłatę w terminie. W tym celu oprócz obliczenia zdolności kredytowej, która stanowi podstawę udzielanego kredytu, stosują czasami zabezpieczenia w postaci np. hipoteki lub blokady środków na koncie w banku. Wiele zależy od rodzaju kredytu, po który sięgamy. Kredyty różnią się od siebie również swoim przeznaczeniem. Różne mogą być też podmioty, dla których udzielane są kredyty. Może być to zarówno osoba prywatna, jak i firma.

Read More

lojalnyjanusz | poniedziałek, 29 marzec 2021 - 12:41 pm | | Domyślne