Same rzetelne informacje na temat finansów - tylko u NAS!

Lojalny bank

Co warto wiedzieć o kredycie gotówkowym?

poniedziałek, 29 marzec 2021 at 12:41 pm

Kredyt gotówkowy – większość z nas wie, co oznacza to pojęcie. Co jeszcze warto wiedzieć o kredycie gotówkowym?

Jest kilka pojęć, które są związane z kredytem gotówkowym. Przed staraniem się o kredyt warto je poznać. Zacznijmy od zdolności kredytowej. Zdolność kredytowa to nic innego, jak możliwość zaciągnięcia zobowiązania w terminie określonym przez umowę kredytową. Zdolność kredytowa jest kluczowa podczas udzielania kredytu. To na jej podstawie bank udziela kredytu o określonej kwocie. Bank musi być pewny tego, że kredytobiorca wywiąże się ze spłaty w terminie. Kredytobiorca w ten sposób dowie się także, jakie ma możliwości finansowe. Dzięki rzetelnie przeprowadzonej prognozie zdolności kredytowej będziemy wiedzieli, na ile nas stać. Na jakiej podstawie obliczana jest zdolność kredytowa? Zdolność kredytowa jest obliczana na podstawie różnicy pomiędzy dochodami netto i stałymi wydatkami pożyczkobiorcy. Bank sprawdza w ten sposób, czy to, co nam pozostanie jest wystarczające na spłatę kredytu. Kolejne pojęcie związane z kredytem gotówkowym to zabezpieczenie pożyczki bankowej. Banki, które pożyczają nam duże kwoty, chcą być pewne, że będzie nas stać na spłatę w terminie. W tym celu oprócz obliczenia zdolności kredytowej, która stanowi podstawę udzielanego kredytu, stosują czasami zabezpieczenia w postaci np. hipoteki lub blokady środków na koncie w banku. Wiele zależy od rodzaju kredytu, po który sięgamy. Kredyty różnią się od siebie również swoim przeznaczeniem. Różne mogą być też podmioty, dla których udzielane są kredyty. Może być to zarówno osoba prywatna, jak i firma.

W przypadku kredytów firmowych mówimy o kredytach inwestycyjnych, które służą do realizacji inwestycji, którą zakłada przedsiębiorca. Ta forma pożyczki może zostać udzielona między innymi na zakup wyposażenia firmy czy zakup nowych terenów. Kolejny z elementów, to kredyt obrotowy, pieniądze można wykorzystać np. na zakup towarów, surowców albo materiałów.

A co z kredytami udzielanymi osobom prywatnym? Tutaj mamy do czynienia z kredytami gotówkowymi, pieniądze takie możemy przeznaczyć na dowolny cel, np. wyposażenie mieszkania, wakacje, czy inne rzeczy. Kolejny z kredytów, to kredyt hipoteczny udzielany jest on na zakup mieszkania lub domu. Kredyt taki udzielany jest pod zastaw nieruchomości. Jakie dokumenty są potrzebne do złożenia wniosku kredytowego? Zależy to od rodzaju udzielanego kredytu oraz regulaminu banku. W celu uzyskania kredytu musimy złożyć wniosek oraz przygotować dowód osobisty, zaświadczenie o dochodach, umowę o pracę, czasami też dodatkowe dokumenty. Informacje dotyczące tego, jakie dokumenty należy załączyć znajdziemy na stronie banku lub pytając pracownika banku. Nieco inne dokumenty będą musieli dostarczyć właściciele firm, będą to zazwyczaj decyzja o nadaniu numeru REGON, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności czy odpowiedni pit.